Suomen juutalaiset jatkosodassa

Jatkosodan aikana Suomessa tapahtui asioita, joita ei olisi voinut tapahtua missään muualla. Suomen juutalaiset taistelivat saksalaisten rinnalla Neuvostoliittoa vastaan, ja kolme heistä palkittiin jopa saksalaisten Rautaristillä. Saksalaisia ja juutalaisia oli jopa samoilla rintamaosuuksilla. Myös ystävyyssuhteita syntyi, koska monet juutalaiset osasivat saksaa. Tietokirjailija […]

Continue Reading

Yhdessä toimimisen etiikka

Ihminen tarvitsee jatkuvasti toisia ihmisiä niin työssä kuin muissa elämän askareissaan. Arkemme on täynnä yhteisen toiminnan muotoja, joita säätelevät lukemattomat kirjoitetut ja kirjoittamattomat sopimukset. Liberalismin ja rationaalisen valinnan teoriaa voi hedelmällisesti kritisoida ja täydentää yhteisöön uppoutuneella toiminnalla. Silloin esiin nousee niin yhteisöllinen […]

Continue Reading

Kaoottinen joulukuu 1917

Joulukuu 1917 oli Suomessa monin tavoin dramaattinen kuukausi. Punakaartit ja suojeluskunnat varustautuivat. Monin paikoin oli levottomuuksia. Samalla Suomen senaatti valmisteli itsenäisyysjulistusta, mutta osa senaatin jäsenistäkin empi ratkaisevan askeleen ottamista. Itsenäisyyden alkua tutkinut historiantutkija Janne Könönen kertoo, että ratkaisevan siirron teki lopulta saksalaiskenraali […]

Continue Reading

Ihminen ja kieli

Vaikka kaikilla eläimillä on jonkinlaisia kommunikaatiojärjestelmiä, on ihmiskieli viestinnän välineenä monella tapaa ainutlaatuinen. Ihminen osaa sekä erottaa eri äänteitä toisistaan (sen kyllä osaavat eläimetkin) että kategorisoida kielen avulla ympäröivää maailmaa. Ihmiskielen erikoisuus on se, että se osaa yhdistää nämä kaksi elementtiä toisiinsa. […]

Continue Reading

Aiheuttaako sosiaaliturva riippuvuutta?

​Perinteisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävä on ollut markkinariippuvuuden vähentäminen. Kun markkinatalous on eri tavoin kolhinut ihmisiä, heidän tilannettaan on pyritty parantamaan erilaisilla tulonsiirroilla ja palveluilla, kertoo sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Sosiaaliturvassa on kuitenkin aukkoja, ja moni on tipahtanut viimesijaisen avun […]

Continue Reading

Valistuksen aika

Valistuksessa on kyse erilaisten totunnaisten valtarakenteiden kritiikistä, Immanuel Kantin sanoin ihmisen vapautumisesta itseaiheutetusta alaikäisyydestä. Valistuksella (Les Lumières, Enlightenment) voidaan tarkoittaa myös kansanvalistusta, joka oli kova sana Suomessa 1800-luvulta lähtien. Varsinaisen valistusfilosofian ajaksi katsotaan yleensä 1700-luku, mutta rajat ovat epätäsmällisiä, ja voi hyvin […]

Continue Reading