Hurmaava ja hullu Japani

Japanin vanhat keisariajan kulttuurimuodot vaikuttavat voimakkaasti nykyajan japanilaiseen taiteeseen ja yhteiskuntaan, sanoo tutkija ja tietokirjailija Minna Eväsoja. Eväsoja on opiskellut Kiotossa useita vuosia teetaidetta, no-teatteria, kukkien asettelua ja kalligrafiaa. Japanilainen perinnekulttuuri on hyvin muotosidonnaista. Perinteisessä teatterissa tai teeseremoniassa noudatetaan vanhoja kaavoja ja […]

Continue Reading

Uskonto ja väkivalta

Sosiologian dosentti Tiina Arppe on pohtinut väkivaltaa sosiologian isän Émile Durkheimin uskontokäsityksiä ja ranskalaista aatehistoriaa vasten. Ranskassa uskonnon ja väkivallan suhteen tarkastelu alkaa jo 1800-luvulla sosiologiatieteen noususta. Ovatko uskonnot ja siten myös ihmisyhteisöt pohjimmiltaan väkivaltaisia vai antaako uskonto vain tekosyyn tehdä veritekoja […]

Continue Reading

Intersektionaalinen feminismi sucks! (Olinko kyllin provosoiva?)

Mikä kumma tämä intersektionaalinen feminismi nyt on? Mä en löydä tästä mitään uutta. Kun tutkin 90- ja nollaluvulla tällaisia vähemmistöjen tunnustamisia (politics of recognition, Anerkennung) yliopistolla, luulin että tällaisista marginaalisuus- ja identiteettipyörityksistä oli jo päästy, koska ne olivat poliittisesti niin taantumuksellisia. Tasa-arvofeministinä […]

Continue Reading

Suomalainen yksinäisyys

Näyttää siltä, että pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yksinäisyyttä on vähemmän kuin muualla. Yllättävää on myös se, että Suomessa on suhteellisen vähän yksinäisyyttä, vaikka kulttuurimme kuvaa usein suomalaisen kaihomielisenä yksinkulkijana, jolla ei ole yhtään ystävää. Myös tietoisuus yksinäisyyden terveyshaitoista on lisääntynyt huomattavasti. On todettu, että […]

Continue Reading