Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikan haasteet

Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuspolitiikan päämääränä oli vakauttaa turvallisuustilanne koko Itämeren alueella. Nyt liittoutumattomuus ei enää takaa turvallisuutta, sanoo Alpo Rusi. Muutokset ovat entistä nopeampia. Vielä tammikuussa 2014 Ruotsin puolustusministeri totesi, että sodan syttyminen ei ole enää mahdollista Euroopassa. Heti tämän lausunnon jälkeen […]

Continue Reading

Arvoliberaali – siis talousliberaali, siis liberaali.

Olen yhä enenevissä määrin alkanut epäillä jakoa ”arvoliberaaleihin” ja sitten kaikkiin muihin. En löydä tälle arvoliberaalin hahmolle kunnollista tutkimuksellista perustelua. Se vaikuttaa tulevan pikemminkin jostain markkinointisegmentoinnista kuin yhteiskuntatieteistä. Yhteiskuntatieteissä, oikeastaan psykologiassa, tunnetaan ns. Frankfurtin koulukunnan ihmistyyppi ”autoritaarinen persoonallisuus”. Luulen, että tämä tieteellisesti […]

Continue Reading

Intersektionaalinen feminismi sucks! (Olinko kyllin provosoiva?)

Mikä kumma tämä intersektionaalinen feminismi nyt on? Mä en löydä tästä mitään uutta. Kun tutkin 90- ja nollaluvulla tällaisia vähemmistöjen tunnustamisia (politics of recognition, Anerkennung) yliopistolla, luulin että tällaisista marginaalisuus- ja identiteettipyörityksistä oli jo päästy, koska ne olivat poliittisesti niin taantumuksellisia. Tasa-arvofeministinä […]

Continue Reading

Suomalainen yksinäisyys

Näyttää siltä, että pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yksinäisyyttä on vähemmän kuin muualla. Yllättävää on myös se, että Suomessa on suhteellisen vähän yksinäisyyttä, vaikka kulttuurimme kuvaa usein suomalaisen kaihomielisenä yksinkulkijana, jolla ei ole yhtään ystävää. Myös tietoisuus yksinäisyyden terveyshaitoista on lisääntynyt huomattavasti. On todettu, että […]

Continue Reading

Kiinan yhden lapsen politiikka

Kiina päätti lopettaa 1980-luvun alussa aloitetun yhden lapsen politiikan tämän vuoden (2016) alusta alkaen. Nyt Kiinassa on lupa synnyttää kaksi lasta. Yhden lapsen politiikan tarkoituksena oli vähentää köyhyyttä. Ajatuskulku kaikkialla maailmassa oli, että nopea väestönkasvu lisää tai ylläpitää köyhyyttä. Kiinaa jopa rohkaistiin […]

Continue Reading